Sona Ship Management Pvt. Ltd.

19/1, Camac Street, Kolkata 700017

22872090 / 66527200

sonashipmgt@gmail.com

SHARAD VARMA

MAYUKH KANJILAL - 9831160445